Profesní zkouška
Další termín profesní zkošky 12.6.2020


PROFESNÍ KVALIFIKACE

Školitelkou kurzů profesní kvalifikace jsem od roku 2017. V roce 2019 jsem se stala ambasadorkou firmy Brill Bird.

Stala jsem se zároveň autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Manikúra a nehtová designerka.

Spolu s majitelkou českého zastoupení firmy Brill Bird, paní Janou Janečkovou, budu nově i za tuto firmu školit přípravu na profesní zkoušku včetně samotné profesní zkoušky. Ta bude absolventku opravňovat k získání živnostenského oprávnění k provozování této živnosti, a to již bez nutnosti míti garanta.

Více infrormací, včetně obsahu, termínu, ceny a spousty dalších informací najdete na:

www:brillbird-academy.cz/profesní-kvalifikace

Pokud máte jakékoli otázky ohledně přípravných kurzů a samotné zkoušky, neváhejte mě prosím kontaktovat. Vše Vám ráda vysvětlím.